המלחמה הפטריוטית הגדולה / יגאל אורן

על השתלשלות האירועים שהביאו לפלישת גרמניה הנאצית

לברית המועצות במלחמת העולם השנייה והתוצאות שהיו לכך

 

השיעור הקרוב

21 ספט 2020

שעה

10:30 - 11:30