תרבות ופנאי מהבית

קולנוע, צילום וטלוויזיה

צילומי צמיחה והתחדשות

קובץ צילומים נבחרים שצולמו בידי אזרחים וותיקים, שהשתתפו בקורס “פוטו וויס” בשלהב”ת בהנחיית מדריכות מ”פוטו ישראל”.

בקובץ הנ”ל ישנם צילומים שצולמו בחודשים ינואר עד אפריל 2020 והמבטאים צמיחה והתחדשות

צילומים בצל הקורונה

קובץ צילומים נבחרים שצולמו בידי אזרחים וותיקים, שהשתתפו בקורס “פוטו וויס” בשלהב”ת בהנחיית מדריכות מ”פוטו ישראל”.

בקובץ הנ”ל ישנם צילומים שצולמו בחודשים מרץ ואפריל 2020 בצל הקורונה

ערוץ הבידוד של הפורום הדוקומנטרי

סרטים תיעודיים ודוקומנטריים מישראל ללא תשלום